Mindre stress – mer välmående

Stresshantering – ACT

ACT handlar om att lära sig att värdera sitt liv och sina personliga egenskaper och erfarenheter ur ett för hälsan hållbart perspektiv.

Dynamiz Stresshanteringskurser innehåller verktyg från ACT-metoden.
Kursdeltagaren lär sig att hantera olika svåra situationer som kan uppstå i livet och att hantera arbetsrelaterade situationer som kan skapa stress.

Mindre stress – mer välmående!

.full-width-60cc16386dbca { min-height:100px; padding:10px 0 10px; margin-bottom:0px; background-color:#ededee; } #background-layer--60cc16386dbca { background-image:url(http://www.dynamiz.se/wp-content/uploads/dynamiz-stresshantering-act-05.jpg); background-position:right top; background-repeat:no-repeat; background-attachment: fixed;; } .full-width-60cc16386dbca .mk-fancy-title.pattern-style span, .full-width-60cc16386dbca .mk-blog-view-all { background-color: #ededee !important; }

ACT

ACT är en förkortning för Acceptance and Commitment ­ Therapy och uttalas som engelskans act (agera). Gruppformatet ACT – att hantera stress och främja hälsa – används inom arbetslivet som en primär- och sekundärprevention.

Syftet är att lära personal att hantera eventuella stressande situationer på ett bra sätt. Dynamiz kurser ger även stärkt självkänsla och självförtroende vilket kan öka personalens kapacitet på arbetsplatsen.

Fokus på ett gott liv

Svåra upplevelser och händelser eller situationer som vi människor kan hamna i kan försätta oss i stress. Stress är egentligen en sund reaktion som innebär att människan mobiliserar kraft i hjärnan och i kroppen för att kunna fly eller övervinna ett pågående hot av något slag.

I vår moderna tid kan stress uppkomma ur livshändelser som till exempel att bli förälder, att skilja sig eller att någon i vår närhet blir svårt sjuk. Arbetsrelaterad stress kan uppkomma i situationer då arbetet kräver extra mycket av människan och den arbetande upplever att kraven är för höga i förhållande till dennes förmåga att hantera dem.

Situationer som försätter oss i stress är sällan snabbt övergående. Stressen kan ligga kvar under lång tid och detta är skadligt för både hjärnan och kroppen.

Stress är föregångare till ångest, depression och utbrändhet. Depression och ångest tillhör diagnosen Common mental disorders (CMD) och denna diagnos är en stadigt ökande orsak till sjukskrivning i Sverige.

Utbrändhet är en reaktion på långvarig stress och kan förklaras som en total kollaps. Detta är inget nytt påfund, den första diagnosen av utbrändhet uppkom på 1800-talet då en amerikansk läkare bedömde tillståndet som “nervkollaps” och namngav det “neurasteni”

Stresshatering -act
ACT-metoden ger förbättrad självkänsla och reducerar oro och ångest. ACT-metoden stärker förmågan hos individen att vara närvarande i nuet under pågående stressfyllda situationer vilket reducerar den negativa nedbrytning av kroppens vävnader som stress alltid skapar.

.full-width-60cc16387204b { min-height:100px; padding:10px 0 10px; margin-bottom:0px; } #background-layer--60cc16387204b { background-position:center top; background-repeat:repeat; background-attachment: fixed;; }

Så här går det till

Vi börjar med att träffas för ett helt förutsättningslöst möte och Dynamiz personal besöker er arbetsplats. Detta besök är helt kostnadsfritt.

Era behov styr vad kursen ska innehålla. Vi kan hjälpa till med att undersöka hur behovet ser ut på er arbetsplats med hjälp av väl understödda, evidensbaserade frågeformulär och enkäter. Valet av undersökningsmetod kommer an på vad det är ni vill att vi ska undersöka.

När vi tillsammans bestämt vad kurserna ska innehålla och vilka som ska erbjudas dem skriver vi ett avtal. Kurserna ges på er arbetsplats och projektor, konferensrum, frukt, kaffe/te och fika bör finnas tillgängligt.

Varje kurstillfälle omfattar tre timmar och kurserna hålls vid fem tillfällen med två veckors mellanrum.

Priser

Komplett kurs: 5 träffar á 3 timmar
Pris per träff: 18 900 exkl. moms
Antal deltagare: 5 – 30
Kursmaterial ingår I kursavgiften.

.full-width-60cc163874a6b { min-height:100px; padding:10px 0 10px; margin-bottom:0px; } #background-layer--60cc163874a6b { background-position:center top; background-repeat:repeat; background-attachment: fixed;; }

Kontakta oss gärna via vårt kontaktformulär

På vardagar återkommer vi till er inom 24 h, övrig tid kontaktar vi er så fort vi får möjlighet.

Namn:

Epost:

Telefonnummer:
Meddelande:

.full-width-60cc163875098 { min-height:100px; padding:10px 0 10px; margin-bottom:0px; } #background-layer--60cc163875098 { background-image:url(http://www.dynamiz.se/wp-content/themes/jupiter/images/pattern/13.png); background-position:center top; background-repeat:repeat; position: fixed;; }
Kontakta oss

Skicka ett meddelande, så kontaktar vi er så fort vi får möjlighet.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search